Livs.se

2010-03-14 kl 13.01

Livs förbereder för konflikt

Livsmedelsarbetareförbundet avvisade idag, efter sammanträde med sin förhandlingsdelegation, de opartiska ordförandenas andra hemställan. 

– De föreslagna löneökningarna i denna andra hemställan är en ren provokation, säger Livs ordförande Hans-Olof Nilsson i en kommentar.

– Det fanns inget förslag på lösning på den allvarliga frågan om arbetsgivarnas möjlighet att med inhyrd personal kunna ”runda” företrädesrätten i LAS, fortsätter Nilsson.

– Tyvärr kan vi i dagsläget inte se att ett nytt kollektivavtal kommer till stånd utan en konflikt. Så nu har vi hamnat i en praktisk fas där vår konfliktorganisation trimmas, avslutar Nilsson.