Livs.se

2018-03-01 kl 07.00

Jämställdhet – en förutsättning för jämlikhet!

Ett jämställt samhälle, där ingen diskrimineras på grund av sitt kön, är en av grunderna i Livs arbete. Vi slåss varje dag för att våra arbetsplatser ska bli både mer jämställda och jämlika. 

Vi har kommit långt i utvecklingen mot ett jämställt, rättvist samhälle, men idag har kvinnor fortfarande lägre löner än män och har dessutom ofta betydligt sämre pensioner när de väl går i pension.

Vi har fortfarande en lång bit kvar att kämpa innan samhället är helt jämställt, men vårt förbund är fast beslutet att fortsätta kämpa tills vi nått dit. Orättvisa löneskillnader och värdediskriminineringen av kvinnors arbete måste få ett stopp. En jämställd utveckling, där vi gemensamt höjer vår kompetens och våra löner, skapar en hållbar bransch.

Därför är det så viktigt att arbeta för rättvisa jämställda lönesystem. Gemensamt överenskomna lönesystem som ska vara nyckeln till att göra löner jämställda och transparenta. Lönesystemen som ser till att du får lön efter vad du gör och vad du kan, inte vem du är.

Läs mer om jämställdhet