Livs.se

2014-06-05 kl 12.36

Livs stödjer Seko i deras kamp mot otrygga anställningar

– Seko har vårt fulla stöd för deras kamp för medlemmarnas rätt till trygga anställningar. Så här får det inte se ut på svensk arbetsmarknad, säger Gerald Lindberg, Livs andre ordförande.

Konflikten har sin upprinnelse i att Veolia sagt upp hundratals anställda och uppmanat dem att söka om sina tjänster med kraftigt försämrade villkor. Därigenom försöker Veolia omvandla trygga heltidstjänster till otrygga deltids- och timanställningar.