Livs.se

2014-11-10 kl 13.10

Skrota ISDS – Sweden is not for sale!

TTIP står för Transatlantic Trade and Investment Partnership och är det handels- och investeringsavtal som EU och USA just nu förhandlar om. I korthet handlar det om att se över och avskaffa onödiga hinder för ökad handel mellan EU och USA, något svenska fackliga organisationer i grunden ställer sig bakom.

Men på en punkt har det blåst upp debatt. Det är handelsavtalets investeringsskydd, ISDS (Investor-State Dispute Settlements), som fått bland annat Livsmedelsarbetareförbundet att agera eftersom den så kallade ISDS-lagstiftningen hotar sälja ut demokratiska beslut om konsumentskydd, miljön och stopp för vinster i välfärden.

Kommer verkligen ISDS-lagstiftningen påverka oss i Sverige?

Om inte ISDS tas bort ur handelsavtalet TTIP kommer amerikanska företag kunna stämma EU-länder som Sverige om företagens investeringar hotas. Exempel på det ser vi redan idag när Vattenfall har stämt Tyskland för beslut om avskaffandet av kärnkraft. När Lone Pine Resources stämmer Kanada för att förhindra den miljöfarliga utvinningen av skiffergas eller när tobaksjätten Philip Morris stämde Australien för antirökreklam. Dessutom vill EU och USA att stämningarna ska gå genom hemliga domstolar. ISDS måste därför skrotas. Företag ska inte kunna stämma stater, det är helt fel. Medborgarna ska få bestämma över sina länder, inte den privata marknaden.

Livs kräver att svenska regeringen agerar och skrotar ISDS – Sweden is not for sale!