Livs.se

2014-09-29 kl 13.31

Årets tjejsatsning

Bättre arbetsvillkor, arbetsmiljö och jämställdhet är frågor som deltagarna i årets upplaga av Livs tjejsatsning brinner för. Vår unika satsning, som genomförs för åttonde gången, är en utbildning riktad till endast kvinnor. Innehållet handlar om den fackliga idén, samhället och det medlemsnära arbetet. Poängen är att fler kvinnor ska engagera sig fackligt så att alla perspektiv och erfarenheter tas tillvara.

– Det är enormt viktigt att kvinnor arbetar fackligt, framhåller Kristina Nordström, förbundsombudsman och ansvarig för tjejsatsningen. Kvinnor behövs, inte minst som förebilder. Dessutom ska våra förtroendevalda spegla medlemmarna. Så är det inte riktigt än, även om vi ser en förbättring.

Med i tjejsatsningen är sexton fackligt aktiva från norr till söder, från små som stora arbetsplatser och från olika yrkesgrupper inom vårt förbund. Nu har de just genomgått de två första stegen av utbildningen. I slutet av året genomförs det tredje och sista steget. Innan dess ska ett uppsökande arbete utföras i den egna regionen.

– Deltagarna kommer att göra stor nytta i det medlemsnära arbetet, säger Nina Tohmola, handledare för utbildningen. Med kunskap och träning följer självförtroende, som i sin tur skapar lust att ta tag i de utmanande uppgifter som fackligt arbete utgör.