Livs.se

2023-02-23 kl 13.34

På ovanstående bild syns från vänster Lee Cheuk-yan, f.d generalsekreterare HKCTU, Jolan Wennberg, andre ordförande Livs, Eva Guovelin, förbundsordförande Livs, Muang Siu Tat, f.d. kanslichef HKCTU.

Sveriges regering måste agera!

Lee Cheuk-yan, generalsekreterare för Hong Kong Confederation of Trade Unions, HKCTU (motsvarigheten till LO) som fyllde 66 år i början på februari sitter fortfarande fängslad på obestämd tid. Det har han gjort sedan september 2021 och nya åtal och fängelsestraff väntar. Hans enda ”brott” är att ha stått upp för grundläggande fackliga och mänskliga rättigheter. Han har, tillsammans med andra fackliga ledare i Hongkong, anklagats för att ha stört den allmänna ordningen.

När den tidigare brittiska kolonin Hongkong överlämnades till Kina 1997 skedde det med principen ”ett land, två system”. Hongkong skulle få behålla en hög grad av självstyre under 50 år, men regimen i Peking har övergett den principen helt.

Genom att införa nya så kallade säkerhetslagar i Hongkong, som begränsar invånarnas frihet och politiska rättigheter, inklusive rätten att bilda fria och oberoende fackföreningar, har regimen fått möjlighet att åtala och fängsla de som står upp för demokrati och mänskliga rättigheter.

Som en direkt följd av de nya säkerhetslagarna tvingades HKCTU lägga ner sin verksamhet för att försöka säkra medlemsförbundens överlevnad. I samband med att de nya lagarna började gälla fängslades flertalet företrädare för HKCTU och personer från demokratirörelsen. Många tvingades fly landet för att undgå gripanden och fängelsestraff.

Lee Cheuk-yan ansökte i december 2022 om frihet mot borgen i väntan på rättegång, men ansökan avslogs. 

Livsmedelsarbetareförbundet kommer aldrig vara tyst när kamrater straffas för att de utövar sina grundläggande demokratiska rättigheter. Rätten att få yttra sig och att fritt få organisera sig fackligt är universell och okränkbar.

Det är hög tid att Sveriges regering och andra demokratiska länder agerar.

Agera för:
att Lee Cheuk-yan och de övriga omedelbart sätts på fri fot,
att alla inskränkningar av yttrandefrihet, rätten att organisera sig och civilrättsliga övergrepp på fredliga demonstranter upphör,
att det internationella samfundet fördömer Kinas agerande i Hongkong och kräver att de kinesiska myndigheterna respekterar fackliga och mänskliga rättigheter.

Förbundsstyrelsen,
Livsmedelsarbetareförbundet

Läs intervjun med Muang Siu Tat, tidigare kanslichef på HKCTU här.