Livs.se

2022-09-02 kl 18.23

Öppet brev till Sveriges skyddsombud

I ett öppet brev till Sveriges skyddsombud skriver biträdande arbetsmarknadsminister Johan Danielsson om hur viktigt det är att skyddsombudens roll värnas. Skyddsombuden har en ovärderlig roll när det kommer till att förebygga allvarliga arbetsplatsolyckor, ohälsa och sjukdomar skapade av en ohållbar arbetsmiljö. Socialdemokraterna försvarar skyddsombudens roll, medan Sverigedemokraterna och Moderaterna ifrågasätter den. Därmed hotas skyddsombudens framtid i valet. Livsmedelsarbete ska utföras utan risk för liv och hälsa, därför måste vi värna skyddsombuden.

Kära skyddsombud,

Du har en central roll i arbetsmiljöarbetet. Genom att förebygga ohälsa och olyckor räddar skyddsombud liv och bidrar till att vi har säkrare och tryggare arbetsplatser. Därför är det både med oro och kampvilja som jag skriver till dig idag.

För det finns krafter i svensk politik som driver förslag som riskerar att vingklippa det lokala skyddsombudsarbetet. Både Moderaterna och Sverigedemokraterna har gång på gång ifrågasatt skyddsombudens roll, ofta med inslag av djupt anti-facklig retorik.

Moderaterna vill inte att fackligt anslutna skyddsombud utsedda av sina arbetskamrater ska vara grunden i arbetsmiljöarbetet på arbetsplatsen och Sverigedemokraterna skriver i sin valplattform för 2022 att man vill avveckla de lokala fackklubbarnas koppling till skyddsombuden. Båda partier har i riksdagen också stoppat Socialdemokraternas förslag om att regionala skyddsombud ska få tillträde till fler arbetsplatser.

När jag reser runt i landet får jag ofta frågor från skyddsombud som är oroliga för vad de högerkonservativa partiernas politik skulle få för konsekvenser. De undrar hur det skulle påverka möjligheterna att få hjälp och utbildning från facket och uppbackning om det blir en konflikt med arbetsgivaren. De uttrycker också en rädsla för vad som händer om de regionala skyddsombuden försvinner och om arbetsplatsen skulle överleva konkurrensen om oseriösa arbetsgivare får det lättare att oupptäckta runda arbetsmiljöregler.

Opinionsmätningarna tyder på ett jämt val så frågorna och farhågorna är rimliga och aktuella. Kanske har du funderat i liknande banor?

Jag vill med detta brev försäkra dig om att Socialdemokraterna med full kraft kommer motarbeta de förslag som försöker underminera och begränsa ert livsviktiga arbete som skyddsombud.

Men det räcker inte att bara försvara skyddsombudens position. Vi vill stärka arbetsmiljön i Sverige genom att ge de regionala skyddsombuden tillträde till fler arbetsplatser och stärka myndigheternas arbete mot arbetslivskriminalitet. Det handlar om säkrare arbetsplatser och schysst konkurrens.

Vi vet att vårt Sverige kan bättre och därför söker vi socialdemokrater ditt förtroende i valet den 11 september.

Väl mött,

Johan Danielsson, Biträdande Arbetsmarknadsminister, Socialdemokraterna