Livs.se

2019-05-23 kl 17.13

Medlemmar från hela landet slöt upp för förbundsmöte i Stockholm

Idag har medlemmar från hela landet samlats i Stockholm för Livsmedelsarbetareförbundets förbundsmöte.

Förbundsordförande Eva Guovelin inledde mötet med att tala om det stundande EU-valet. Samarbetet i EU ska inte användas för att pressa ner löner och arbetsvillkor. Vi ska inte ha en marknad där oseriösa, och ibland rent kriminella, företag tjänar grova pengar på löntagarnas bekostnad. Livs medlemmar vet vad låglönekonkurrensen innebär. När lönsamma företag läggs ner och flyttar bara för att löneläget är så mycket lägre i andra delar av Europa. Det är inte det Europa vi ska ha.

Därefter tog tredje ordförande Solweig Larsson podiet då verksamhetsberättelsen och årsredovisningen för 2018 behandlades. Hon berättade bland annat att antalet skaderegleringar var ovanligt högt i år.

Förbundsmötet antog ett uttalande som grundats i att antalet dödsolyckor på arbetsplatserna ökar.

Jolan Wennberg, andre ordförande, var föredragande på de 65 avtalsmotioner förbundsmötet behandlade. Jolan redogjorde för tidsplanen i avtalsrörelsen. Förbundsmötet valde ledamöter till de olika förhandlingsdelegationerna.

Förbundsmötet behandlade även motioner om ändringar i kriteriet för pensionärsmedlemskap, att det ska vara enklare att bli medlem i förbundet samt hanteringen när medlemmar brister i betalning.

Ett nytt nationellt branschråd har inrättats för kött och charkbranschen under ledning av Arbetsförmedlingen. Branschrådet ska fokusera på kompetensförsörjning, utbildning och kompetensutveckling samt att göra branschen mer attraktiv.

Förbundsmötet avslutades med att Jan Zielinski och Marita Töråsen tilldelades förbundets guldnål som tack för sina insatser för förbundet sedan de blev medlemmar 1976.