Livs.se

2014-10-03 kl 13.27

Satsning på livsmedelsindustri, stärkt skydd vid arbetslöshet och ordning och reda på arbetsmarknaden

 Idag den 3 oktober presenterade Sveriges statsminister Stefan Löfven regeringsförklaringen och den nya regeringen.

Här kommer en sammanfattning med några punkter ur regeringsförklaringen som direkt berör vår bransch och våra jobb. Bland annat med nyheterna om en satsning på matproduktion, om att a-kassan ska förbättras och om att det måste bli ordning och reda på arbetsmarknaden både i Sverige och Europa.

Sysselsättningsmål:

– Ett tydligt sysselsättningsmål ska styra den ekonomiska politiken. Antalet personer som arbetar och antalet arbetade timmar i ekonomin ska öka så mycket att Sverige når lägst arbetslöshet i EU år 2020.

Bransch:

– En nyindustrialiseringsstrategi tas fram.
– En långsiktig livsmedelsstrategi tas fram för att öka matproduktionen i Sverige och stödja ökad svensk och ekologisk matkonsumtion.

Arbetsmarknaden:

– Svenska löner och villkor ska gälla för alla som jobbar i Sverige. Arbetsmarknaden måste fungera bättre.
– Lika lön för lika arbete enligt lagar och avtal i arbetslandet är en princip som ska gälla i hela Europa.
– Ny teknik och effektivare arbetssätt ska inte leda till stress och utslitning. Resurserna till arbetslivsforskningen ska stärkas.
– Missbruket av visstidsanställningar måste stoppas.
– Löneskillnaderna mellan kvinnor och män ska minska. Därför ska lönekartläggningar genomföras varje år. Kvinnor och män ska ha samma sysselsättningsgrad.
– Heltid ska vara norm på arbetsmarknaden. Deltid ska vara en möjlighet. Insatser behövs så att fler orkar arbeta heltid.

Försäkringar:

– Arbetslöshetsförsäkringen ska förbättras. Taket ska höjas och ett arbete inledas så att fler kan kvalificera sig för och ansluta sig till försäkringen.
– Sjukförsäkringen ska hjälpa människor tillbaka till arbete och egen försörjning. Taket i sjukförsäkringen höjs och den bortre tidsgränsen i sjukpenningen tas bort. Övriga tidsgränser ses över.
– Rehabiliteringen stärks, liksom skyddet vid sjukdom för studerande.