Livs.se

2018-02-22 kl 12.40

6 viktiga nyckelfrågor för Livsmedelsindustrins framtid

Intresset för mat och diskussionen om matkvalitet kanske aldrig varit så stor som nu. Samtidigt har regeringen initierat och driver en stor satsning med livsmedelsstrategin för att öka och stärka den svenska livsmedelsproduktionen. Vi livsmedelsarbetare jobbar definitivt i en framtidsbransch.

Som livsmedelsarbetare är vi de viktigaste länkarna i livsmedelskedjan. Chipspåsarna växer inte på åkrarna. Kor levererar inte färdiga smörpaket. Bullarna bakar inte sig själva.

För en framgångsrik livsmedelsindustri med fler och bättre jobb finns det ett antal nyckelfrågor som var och en kräver kraftfulla handlingsplaner.

 1. Satsa på livsmedelsarbetarna
  Det är vi livsmedelsarbetare som är garanten för bra mat. Vi står för ett stort yrkeskunnande och vi är stolta över det vi producerar. Utvecklingsmöjligheter, utbildningssatsningar och god arbetsmiljö måste ses som viktiga investeringar för framtidens livsmedelsbransch.
 2. Säkra jobb
  Våra jobb är inte alltid säkra. Arbetsmiljön inom livsmedelsindustrin är ofta riskfylld och många drabbas av arbetsskador. Arbetsolyckor är tyvärr alltför ofta förekommande. En absolut nollvision mot allvarliga arbetsolyckor måste gälla.
 3. Mer utbildning och utveckling
  Industrin är i ständig förändring. Teknisk utveckling skapar nya möjligheter som kan ge ökad konkurrenskraft och ökad livsmedelsproduktion i Sverige. Det förutsätter att livsmedelsindustrin har insikt och förmåga att dra nytta av det. Det ställer krav på kontinuerlig utveckling av livsmedelsarbetarnas kunskap, arbete och yrke.
 4. Schyst bransch förutsätter schysta villkor
  För trygga och säkra livsmedel krävs seriösa företag i hela livsmedelskedjan. Lagar och spelregler ska följas. Alla anställda ska omfattas av kollektivavtal som är garanten för schysta arbetsvillkor och som är ett fundament på svensk arbetsmarknad.
 5. Ökad medvetenhet
  Det är viktigt att öka medvetenheten och kunskapen om livsmedelsindustrins förutsättningar och produktionsförhållanden tillsammans med frågor om matkvalitet, ursprungsmärkning och handelns monopolliknande situation.
 6. Dagligvaruhandeln ska inte diktera villkoren
  Prispressen från dagligvaruhandeln hotar lönsamheten för stora delar av livsmedelsindustrin. En förklaring till detta är dagligvaruhandelns starka ställning och handelns egna märkesvaror. En ökad export är i det perspektivet extra betydelsefull.