Livs.se

2017-07-05 kl 14.09

Danskt snus får säljas i Sverige, men svenskt snus får inte säljas i Danmark!

– Regeringen måste agera kraftfullt för att exportförbudet av snus upphävs, säger Livs förbundsordförande Eva Guovelin med anledning av att det nya tobaksdirektivet nu ska bedömas juridiskt i EU-domstolen. Det är ett helt orimligt handelshinder mot svenska livsmedel som drabbar det svenska snuset hårt.

Det nya tobaksproduktdirektivet som nu ska bedömas juridiskt i EU-domstolen öppnade för både elektroniska cigaretter och möjligheter att lansera nya tobaksprodukter, men exportförbudet för svenskt snus upprätthölls.

Sverige är det enda EU-land där det är tillåtet att sälja snus. Det går bra att producera det i vilket land som helst, men bara tillåtet att sälja det i Sverige. Det är också fritt fram för alla andra typer av tobaksbolag verksamma inom EU att tillverka och exportera sina produkter över hela unionen.

I EU är den genomsnittliga rökningen bland befolkningen 26 procent. I Sverige är den 5 procent. Om en motsvarande utveckling över tid skulle ske inom EU skulle inte bara exporten ha lysande möjligheter. Ett av EU:s största folkhälsoproblem skulle kunna mildras som det har gjort både i Sverige och i Norge.

– Särbehandlingen av snuset är inte vettigt på något vis, fortsätter Eva Guovelin. Varför ska snuset förbjudas när det är fritt fram att sälja andra tobaksprodukter?

– Livs förväntar sig att regeringen använder alla de möjligheter som EU-samarbetet ger för att aktivt verka för att exportförbudet upphävs. För tryggare jobb och en växande livsmedelsexport, avslutar Eva Guovelin.