Livs.se

2017-01-16 kl 15.02

Regeringen presenterar livsmedelsstrategi

test

Regeringen har nu kommit överens med M, L, C, KD och V om målen för en livsmedelsstrategi. Det är faktiskt också Sveriges första. Inom kort kommer regeringen att presentera en proposition innehållande konkreta förslag.

Av regeringens pressmeddelande framgår att man satsar på att höja Sveriges självförsörjningsgrad av livsmedel samt att man vill öka exporten och höja innovationstakten i näringen.

Överenskommelsen passar bra med statsministerns första regeringsförklaring samt landsbygdsministerns uttalanden om att livsmedel ska bli det ”nya stålet” i Sveriges exportinkomster, säger Livs förbundsordförande Hans-Olof Nilsson.

– Att man nu nått en bred överenskommelse i riksdagen kring dessa mål är dock ingen garanti. Nu krävs att riksdagen också i praktiken ser till att näringen får de resurser som behövs. Den nyliberala tron på marknaden som präglade den förra regeringen har ju tyvärr försatt oss i en situation där vi i en global kris inte klarar av att försörja befolkningen med baslivsmedel speciellt många dagar, fortsätter Nilsson.

– Vi ser med spänning och förväntan fram emot den konkreta propositionen i riksdagen som ju bör ge svar på vad regering och riksdag praktiskt ska bidra med, avslutar Nilsson.