Livs.se

2012-03-09 kl 11.00

Anton Johansen har avlidit!

Anton Johansen, tidigare ordförande i vårt danska systerförbund NNF, har efter en tids sjukdom avlidit i en ålder av 74 år.

Anton var under många år ordförande för NNF och vår gemensamma europaregional Effat. Anton var en stor internationalist med ett speciellt glödande engagemang för Burmas folk. Anton var också en av ”ingenjörerna” bakom det danska efterlönesystemet som blivit mycket uppskattat bland danska livsmedelsarbetare. Efter sin pension drog han sig inte tillbaka utan fortsatte arbeta för folkrörelserna i Danmark, bl.a. inom pensionärsrörelsen.

Anton lämnar inte bara ett stort tomrum efter sig i Danmark utan i hela den nordiska arbetarrörelsen. Vi är tacksamma över den kamratskap och solidaritet han visat med svenska livsmedelsarbetare och lyser frid över hans minne.