Livs.se

2015-06-17 kl 15.40

Nya avgiftsklasser för medlemsavgifterna

Från och med den 1 juli är medlemsavgiftsklasserna höjda med 3 % enligt beslut av förbundsmötet hösten 2014. Det innebär att några nu hamnar i en lägre avgiftsklass och därmed kommer att betala en lägre medlemsavgift.

Avgifterna avser aktiva medlemmar, d.v.s. inte pensionärsmedlemmar. Själva medlemsavgifterna förändras inte.

För aktiv medlem som betalar via autogiro sker ändringen i samband med autogirodraget den 28 juli. Aktiv medlem som betalar via inbetalningskort/e-faktura får inbetalningskort med den korrekta avgiften i början av juli månad.

Kom ihåg att alltid anmäla ändrad inkomst till förbundet, antingen via telefon 08–796 29 00 eller via e-post: info@livs.se.

 

Månadsinkomst

Avgift kr/mån

0

  6 300

150

6 301

  9 785

377

9 786

15 245

497

15 246

22 200

572

22 201

642