Livs.se

2023-04-05 kl 15.49

Nytt livsmedelsavtal är klart!

Livsmedelsavtalet gäller för perioden 1 april 2023 till och med 31 mars 2025.

Det här gäller från och med den 1 april 2023

Lokala förhandlingar ska ske om hur lönepotten på 1201 kr/månad ska fördelas. Alla garanteras en minsta löneökning om 540 kr/månad.

Livsmedelsindustrins samtliga tarifflöner, det vill säga ingångslöner och årstilläggen för vuxna arbetare, höjs med 7,76 kr/timme, 1350 kr/mån. 

OB-tillägg och övriga tillägg räknas upp med 4,1 procent. Förskjutningtillägg med en ersättning på 28kr i timme införs för de tilläggsavtal där det tidigare saknats. För förskjutningstillägg överstigande 28kr i timme ska inte uppräkning ske per den 1 april 2023.

Det här gäller från och med den 1 april 2024

Lokala förhandlingar ska ske om hur lönepotten på 981 kr/månad ska fördelas. Alla garanteras en minsta löneökning om 441 kr/månad.

Samtliga löner inom livsmedelsindustrin för vuxna arbetare höjs med 5,64 kr/timme, 981 kr/månad. 

OB-tillägg och övriga tillägg räknas upp med 3,1 procent. 

Utökad avsättning till deltidspension med 0,2%.

Frågor och svar om avtalsrörelsen 2023

Blir det inga reallöneökningar?

Vi har förhandlat fram de högsta nivåerna i industriavtalets historia. Att förhandla om nivåer är alltid en balansgång. Vårt mål är aldrig att kompensera för inflationen då det riskerar att driva på inflationen ytterligare. De ekonomiska prognoserna visar på en svag utveckling under 2023, men de visar också på goda chanser till återhämtning under 2024. 

Grundkravet låg på ett ettårigt kollektivavtal. Nu landade det i ett tvåårigt, varför blev det så? 

Grundkravet ligger alltid på ett år. Den här gången såg vi att nivåerna möjliggjorde ett längre avtal, vi gjorde också bedömningen att ett tvåårigt avtal kommer att kunna bidra till att fortare få ner inflationen. 

Vad innebär låglönesatsningen för medlemmar som tjänar under 28 211 kronor?

Låglönesatsningen är en central insamlingsmodell där de som tjänar under 28 211 kronor i månaden bidrar till den centrala potten med ett krontal istället för i procent. I avtalsområden där många anställda tjänar under 28 211 kronor ger detta en något högre uppjustering av nivåerna i de centrala avtalen.