Livs.se

2009-10-26 kl 11.11

KD – samma förbudsparti nu som då

Livs ordförande skriver om KDs brist på trovärdighet som verklighetens folk på Newsmill.

KD och ordförande Göran Hägglund har ”kapat” Ny Demokratis gamla slogan och framställer sig själv som verklighetens folk. Eller de som inte gillar förbud. Man vill helt enkelt tvätta bort den gamla stämpeln som förbudsparti för att därigenom attrahera nya väljare.

KDs nya image är dock inget annat än ord utan innehåll. Tittar man på hur de hanterar t.ex. snusfrågan framgår med all önskvärd tydlighet den moralism och förbudsmentalitet som fortfarande präglar partiet i praktisk politik, säger Livs förbundsordförande Hans-Olof Nilsson i en debattartikel på Newsmill.

Läs hela artikeln här.