Livs.se

2020-11-04 kl 15.03

Nytt livsmedelsavtal klart

Livsmedelsavtalet gäller för tiden 1 november 2020 till och med 31 mars 2023.
Det här gäller från och med den 1 november 2020

Lokala förhandlingar ska ske om hur lönepotten på 779 kr/månad ska fördelas. Alla garanteras en minsta löneökning om 233 kr/månad.

Avtalslönerna höjs med 4,48 kr/timme.

OB-tillägg och övriga tillägg räknas upp med 2,7 procent.

0,2 procent avsätts till deltidspensionen.

Det här gäller från och med den 1 april 2022

Lokala förhandlingar ska ske om hur lönepotten på 658 kr/månad ska fördelas. Alla garanteras en minsta löneökning om 197 kr/månad.

Avtalslönerna höjs med 3,78 kr/timme.

OB-tillägg och övriga tillägg räknas upp med 2,2 procent.

Avtalspension SAF-LO

Åldern för intjänande av ålderspension ändras

1 januari 2021 till 24 år,

1 januari 2022 till 23 år,

1 januari 2023 till 22 år.

För detta har 0,3 procent avräknats från löneökningsutrymmet.

  

 

Frågor och svar om avtalsrörelsen 2020

Varför innehåller avtalet ingen retroaktiv ersättning?

Att avtalet prolongerades från 1 april 2020 till den 31 oktober 2020 ger ingen automatisk rätt till retroaktivitet. Vår ingång i förhandlingarna var att få så höga nivåer på avtalet som möjligt. Vi lyckades få ett avtal med ett något högre värde på löneökningarna jämfört med det förra avtalet. Det är värdefullt att det mesta av avtalsvärdet (3 procent) infaller redan från 2020-11-01.

Hur kan ni förhandla bort 7 månader av medlemmarnas löneökningar?

En utebliven kompensation ska ses mot bakgrund av att vi befinner oss mitt i en allvarlig pandemi. Arbetsgivarna drev krav på en nedväxling av löneökningstakten och försämrade villkor. Vi lyckades nu istället få till en marginell uppjustering av löneökningstakten, ytterligare avsättning till deltidspension och en fortsatt låglönesatsning.

Vad innebär låglönesatsningen för medlemmar som tjänar under 26 100 kronor?

Låglönesatsningen är en central insamlingsmodell där de som tjänar under 26 100 kronor i månaden bidrar till den centrala potten med ett krontal istället för i procent. I avtalsområden där många anställda tjänar under 26 100 kronor ger detta en något högre uppjustering av nivåerna i de centrala avtalen.