Livs.se

2018-08-24 kl 09.43

Glädjande besked från regeringen som tryggar jobben i livsmedelsbranschen!

Eva Guovelin, Livs förbundsordförande, medverkade vid regeringens presskonferens där beskedet gavs att det ska vara obligatoriskt i offentlig upphandling av kött och fågel att ställa krav som minst motsvarar det som gäller för svenska livsmedelsföretag när det gäller djuromsorg och låg grad av antibiotikaanvändning.

– Det är glädjande att vi har en regering som visar handlingskraft för att öka livsmedelsproduktionen i Sverige, säger Eva Guovelin.

– Det här bidrar till att trygga jobben i livsmedelsindustrin och kommer ge möjligheter till nya jobb i branschen, säger Eva Guovelin. Det ligger helt i linje med den långsiktiga livsmedelsstrategi regeringen tagit fram.

– Riksdagen har lagt ribban högt för svenska livsmedelsföretag när det gäller djuromsorg, matsäkerhet och bra arbetsvillkor. Det har bidragit till att vi har en livsmedelsproduktion i världsklass, fortsätter Eva.

– Vi har en effektiv, och i stora delar, högteknologisk livsmedelsindustri där duktiga livsmedelsarbetare producerar väldigt bra mat. Det är helt orimligt att det skulle vara en konkurrensnackdel i offentlig upphandling. Det borde vara precis tvärt om vilket regeringens förslag kommer att innebära när det genomförs, avslutar Eva.

 

Se pressträffen här

 

 

 

Regeringens besked

Obligatoriskt krav på djurskydd och låg användning av antibiotika vid upphandling
Regeringen har därför inlett ett lagstiftningsarbete med att göra det obligatoriskt för alla kommuner, landsting och myndigheter att vid upphandlingar av animaliska livsmedel ställa krav på att produktionen ska ha skett med höga krav på djurskydd och låg grad av användning av antibiotika – precis som i Sverige.

Köttproduktionen i Sverige håller mycket hög kvalité. Köttet som produceras här har låg påverkan på klimatet, hög nivå på djurskyddet och mycket låg användning av antibiotika. Svensk lag ställer också höga krav på bönderna. Vår djurskyddslagstiftning är den allra mest omfattande.

Eftersom svensk livsmedelsproduktion håller hög kvalité är det också rimligt att ställa samma höga krav som ställs på svenska livsmedelsproducenter, vad det gäller djurskydd och låg användning av antibiotika, vid offentliga inköp av kött och fågel till förskolor, skolor och äldreboenden. Att inte ställa dessa krav innebär en konkurrensnackdel gentemot svenska livsmedelsproducenter.

Sommarens torka har återigen aktualiserat vikten av en stark inhemsk produktion, både för att minska transporterna och klimatpåverkan. Men också för att öka självförsörjningsgraden så att vi står bättre rustade i händelse av kris eller krig.

Regeringen har arbetat hårt med frågan från dag ett. Sedan den 1 januari 2017 gäller ny lagstiftning som tydliggör möjligheten att ställa krav i nivå med svensk djurskyddsstandard vid offentliga upphandlingar. Regeringen har också inrättat Upphandlingsmyndigheten som ger stöd till kommuner, landsting och myndigheter som vill ställa dessa krav samt arbetat fram en nationell upphandlingsstrategi. Trots detta ser vi fortfarande att många kommuner, landsting och myndigheter väljer att inte använda sig av den här möjligheten, vilket missgynnar inhemsk livsmedelsproduktion.