Livs.se

2012-11-16 kl 09.43

Butikskedjorna utarmar livsmedelsindustrin

Butikskedjornas press på den nordiska livsmedelsindustrin är ett hot mot industrins överlevnad, det uttalar idag nordens livsmedelsarbetare som är samlade till konferens i Stockholm.

Livsmedelsindustrin har ett kraftigt behov av forskning och utveckling. Industrin måste utvecklas både industriellt och produktmässigt. Även de anställda måste då ges vidareutbildning och kompetenshöjning. Kedjornas prispress på industrin innebär att det inte blir några resurser över till detta utan bara att kedjornas och de enskilda handlarnas vinster ökar.

Sedan handeln startade med så kallade egna märkesvaror, EMV, har vi sett en utarmning av nordisk livsmedelsindustri. Konsumenterna vet inte vem som tillverkat korven eller vem som gjort grädden. Produkten kan vara gjord var som helst och av vem som helst.

Tyvärr saknar vi en samlad konsumentmakt i Norden som kan se sambandet mellan produktion, konsumtion och miljö.

Vi kräver därför, för den nordiska livsmedelsindustrins fortlevnad, att butikskedjorna tar sitt ansvar och slutar att pressa industrin. Klarar inte kedjorna detta själva måste staterna ta sitt ansvar.

Vi kräver också en tydlig märkning som visar av vem och var produkten är tillverkad så konsumenten ges möjlighet att göra ett bättre val.

Vi välkomnar även starkare konsumentorganisationer i Norden.

De nordiska livsmedelsarbetarna kommer nogsamt att följa utvecklingen.