Livs.se

2020-12-09 kl 12.54

LO-förbunden varslar om konflikt för bemanningsanställda

LO-förbunden varslar om konflikt för bemanningsanställdaLivs och övriga LO-förbund varslar om stridsåtgärder mot Kompetensföretagen för att säkerställa likvärdiga villkor mellan uthyrd personal och anställda vid kundföretagen.

Konflikten handlar om att det inte ska vara billigare att ta in bemanningsanställda än att ha ordinarie personal. De bemanningsanställda ska inte heller ha sämre villkor. Här har motparten Kompetensföretagen inte gått oss till mötes och avtalsförhandlingarna har därför brutit samman.

– Kostnadsdumpning via bemanningsanställda är något vi inte accepterar. Det handlar om att skydda såväl bemanningsanställda som ordinarie personal. Om vi inte får förståelse för det så återstår bara att varsla om stridsåtgärder vilket vi nu tvingats att göra, säger Jolan Wennberg, andre ordförande för Livsmedelsarbetareförbundet.

Avtalet löpte ut tisdagen den 8 december klockan 21.29. Inga nya förhandlingstider är utsatta.

Varslet är i två steg. Det första träder ikraft 18 december klockan 06:00 och omfattar en nyanställningsblockad, övertidsblockad och en mertidsblockad. Varslet berör omkring 700 företag.

Den andra delen av varslet träder ikraft 7 januari 2021 klockan 06:00. Det omfattar total arbetsnedläggelse för cirka 1 000 personer som är inhyrda på följande arbetsplatser:

Marabou, Mondelez Produktion AB, i Upplands Väsby

Wasa, Barilla Sverige AB, i Filipstad

ICA:s lager i Helsingborg

Volvo personvagnar AB i Olofström

Q-Med AB i Uppsala

Sandvik Mining and Construction Tools AB i Sandviken

Göteborgs hamn, APM Terminals Gothenburg

DSV Solutions AB i Landskrona

Fakta – Bemanningsavtalet

Det första bemanningsavtalet inom LO för anställda i bemanningsföretag tecknades år 2000. Avtalet gäller för alla LOs 14 medlemsförbund.

Genom det här avtalet ska de som arbetar på bemanningsföretag skyddas av ett kollektivavtal i likhet med villkoren på den övriga arbetsmarknaden. Därmed minskar risken för konkurrens om lönevillkor och andra anställningsvillkor mellan olika grupper på en arbetsplats.

Avtalet ska förhindra att de egna anställda byts ut mot inhyrda som är billigare på grund av lägre lön och sämre villkor.