Livs.se

2010-11-23 kl 13.32

Träff med finska Livs och klubbordföranden inom Scan

Finska och svenska klubbordföranden inom Scan har träffats tillsammans med branschansvariga på respektive förbund.

En av anledningarna till träffen var de tidningsuppgifter som förekommit om flytt av produktion mellan olika länder.

Det kan uppstå en situation där det utvecklas till en sorts landskamp länderna emellan och där medlemmarna blir bollen man sparkar på. Därför är det fackliga samarbetet viktigt, säger Mikael Löthén branschansvarig på förbundskontoret.