Livs.se

2023-06-13 kl 16.24

Livs avbryter konflikt med Scandinavian Aquasystems AB - kollektivavtal tecknat!

Tisdag den 13 juni tecknade Scandinavian Aquasystems AB kollektivavtal med Livsmedelsarbetareförbundet. Livsmedelsarbetareförbundet avbryter med omedelbar verkan de konfliktåtgärder som riktats mot företaget sedan den 5 juni.

- Livsmedelsarbetareförbundet och Scandinavian Aquasystems AB har nu tecknat ett kollektivavtal, ett avtal som säkerställer rätt villkor och löner för de anställda. Kollektivavtalet som arbetsgivare tecknar ska spegla den verksamhet som bedrivs. De kan alltså inte godtyckligt välja vilket kollektivavtal de ska tillämpa. Kollektivavtalet säkrar också konkurrensneutralitet på marknaden, säger Jolan Wennberg, Livsmedelsarbetareförbundets andre ordförande. 

Kollektivavtalet innehåller bestämmelser om lönenivåer, ob-tillägg, övertidstillägg, helglön, semesterlön, försäkringar, pensioner m.m. Allmänna villkor handlar om det som inte är löner. Det kan vara anställningsformer, arbetstider, arbetsmiljö och utbildning.