Livs.se

2015-12-09 kl 11.27

Coop Danmark stoppar försäljningen av Sunsalats produkter

Coop Danmark stoppar försäljningen av Sunsalats produkter. Detta efter att Livsmedelsarbetareförbundet uppmärksammat Coop Danmark på missförhållanden för livsmedelsarbetare på Sunsalats anläggning i Malmö och att det danska fackförbundet Fødevareforbundet NNF varit i kontakt med Coop Danmark i frågan. Livs har sedan den 9 november en blockad mot Sunsalat med anledning av att företaget vägrar att teckna kollektivavtal.

— Sunsalat använder lönedumping i Sverige för att konkurrera på den danska marknaden. Det är inte rimligt att de anställda är kraftigt underbetalda och tjänar 8 000 – 10 000 kr i månaden, när lönen enligt avtal skulle vara 20 700 kronor. Utöver det pressas personalen till gratisarbete på söndagar, de får inte betalt för övertid, listan kan göras lång på hur illa det står till för arbetarna på anläggningen, säger Benny Kolnby, ombudsman för Livs i Malmö.

— Sunsalat har ett självklart val – att teckna kollektivavtal för schysta villkor. Medlaren hade kallat representanter för Sunsalat och Livs till möte i hovrätten igår den 8 december. Sunsalat infann sig inte och hade inte ens meddelat förhinder.

— Andra livsmedelsföretag, som respekterar arbetsmarknadens spelregler, riskerar att konkurreras ut. Det är i allra högsta grad osunt och det är mycket bra att Coop Danmark reagerar! Som sagt Sunsalat måste tänka om och teckna kollektivavtal för schysta villkor, avslutar Kolnby.

Bakgrund:
Livsmedelsarbetareförbundet har under en längre tid fört diskussioner med Sunsalat och krävt att kollektivavtal ska tecknas. Företaget har vägrat. Efter varsel trädde en blockad i kraft 9 november. Medlingsinstitutet är inkopplat sedan länge.

Kollektivavtalen reglerar två typer av frågor: löner och allmänna villkor. Regleringen av löner handlar om lönenivåer, ob-tillägg, övertidstillägg, helglön, semesterlön, försäkringar, pensioner mm. Allmänna villkor handlar om det som inte är löner. Det kan vara anställningsformer, arbetstider, arbetsmiljö och utbildning av personalen.

Kollektivavtalet är också till för att sund konkurrens ska råda mellan företag. Att använda sämre villkor för anställda skapar osund konkurrens. Det drabbar i slutändan de som arbetar i företag med kollektivavtal eftersom deras jobb hotas. Kollektivavtalen garanterar helt enkelt att vi håller lönedumpningen borta från arbetsmarknaden.

Utan kollektivavtal får vi en kapplöpning mot botten där den som erbjuder lägst och sämst ”vinner” medan bra företag riskerar att konkurreras ut. Utan kollektivavtal har vi ingen fungerande arbetsmarknad, därför är kampen för kollektivavtal så viktig.