Livs.se

2010-03-19 kl 13.04

Livs varslar om stridsåtgärder

Med anledning av det kärva förhandlingsläget varslade Livsmedelsarbetareförbundet idag den 19 mars sin motpart Livsmedelsföretagen, Li, om stridsåtgärder.

Varslet innebär övertidsblockad, nyanställningsblockad samt blockad mot utökad bemanning. Stridståtgärderna träder i kraft klockan 12:00 den 1 april 2010.

Stridsåtgärderna riktar sig mot de företag som omfattas av Livsmedelsavtalet och är medlemmar i livsmedelsföretagen. Totalt berörs ca 20 000 livsmedelsarbetare.

– Förhandlingarna har gått i stå så därför ser vi oss tvungna till att lägga detta varsel, säger Livs ordförande Hans-Olof Nilsson. Vi vill sätta tryck på vår motpart för att vi ska nå ett acceptabelt avtal.

– Det är nu drygt en vecka kvar innan varslet träder i kraft. Vi hoppas att Li under tiden som är kvar inser allvaret och börjar förhandla med oss.

– Det är bland annat arbetsgivarnas möjlighet att runda företrädesrätten i anställningsskyddslagen och nivån på löneökningarna som är stötestenarna.

– Blockaderna är i sammanhanget en lindrig stridsåtgärd. Men hjälper inte detta är vi beredda på att ta till ett tyngre artilleri, avslutar Nilsson.

Livsmedelsarbetareförbundet organiserar drygt 30 000 arbetare inom bland annat slakterier, mejerier, bagerier och konservindustrin.