Livs.se

2015-07-03 kl 15.13

Vad är det som verkligen står på spel i den grekiska krisen?

iuf.org

En angelägen artikel från IUL om hur de finansiella institutionerna pressar den grekiska demokratin.

Ett spöke hemsöker Europa – spöket som är ett demokratiskt alternativ till åtstramningspolitiken. Syriza-regeringen i Grekland förkroppsligar detta alternativ och det är därför som EU-kommissionen och Europeiska centralbanken (ECB) har slutit sig samman med Internationella Valutafonden (IMF) för att besvärja den utmaning den utgör. Med få undantag har politiska partier från alla läger i det tysta eller aktivt stött anti-Syriza-koalitionen.

Läs mer på IULs hemsida