Livs.se

2012-12-21 kl 09.51

Livsmedelsarbetarna kräver snusförnuftigare EU-beslut!

Livsmedelsarbetarna i Sverige och i EU förväntar sig vetenskapligt väl underbyggda EU-lagar. Låt förnuftet och gärna snusförnuftet styra. När det finns vetenskapligt bevisade hälsofaror är det högst rimligt att kommissionen föreslår produktionsstopp, även om det drabbar jobben.

Kommissionen har nu presenterat ett förslag till nytt tobaksdirektiv där försäljningsförbudet för snus på EU-marknaden kvarstår och nya smakrestriktioner tillkommer för det snus som säljs i Sverige.

Livsmedelsarbetarna i Sverige och i EU förväntar sig vetenskapligt väl underbyggda EU-lagar. Låt förnuftet och gärna snusförnuftet styra. När det finns vetenskapligt bevisade hälsofaror är det högst rimligt att kommissionen föreslår produktionsstopp, även om det drabbar jobben.

Vad som däremot är högst orimligt är att sila mygg och svälja kameler. Snus är den klart minst farliga av alla tobaksprodukter. Därför är det beklämmande att snus är den enda produkten som kommissionen vill förbjuda. Detta trots 20 års forskning som entydigt visar att snus är det mest effektiva sättet att få folk att sluta röka.

Kommissionens ensidiga förbudsfrenesi får våra medlemmar att ställa sig en rak fråga; Är det just för att snuset gjort succé som rökavvänjare som protektionistiska krafter inom EU inte vågar ge snuset en rättvis behandling? Livs noterar att kommissionen bara ger krokiga svar på denna raka fråga. Snustillverkningen ger bra jobb, det står nu tusentals arbeten på spel i Sverige. Vi uppskattar att handelsministern och hela regeringen nu lovar värna om svenska snustillverkare och deras rätt att exportera.

• Snusets framtid är långtifrån avgjord och det känns betryggande att den svenska regeringen kommer att ta upp den viktiga frågan att ersätta dagens förbud med en ansvarsfull och enhetlig produktreglering för all rökfri tobak inom EU. En ny forskningsrapport från WHO visar ju också att den svenska hållningen är korrekt. Vi livsmedelsarbetare är stolta över snuset och dess mer än hundraåriga traditioner, säger förbundsordförande Hans-Olof Nilsson.

• Om nu inte Kommissionen förstår vad snus är borde man avhålla sig från detaljreglering av smaker i snuset. Istället för att fortsätta sila mygg och svälja kameler borde EU:s lagstiftare avge ett nyårslöfte om att 2013 ta snusförnuftiga och vetenskapligt underbyggda beslut. Det är dags att ersätta snusförbudet med en ansvarsfull och enhetlig produktreglering för hela EU-marknaden. Då och bara då upphör diskrimineringen av svensk snustillverkning, fortsätter Nilsson.

Förslaget går nu till ministerrådet och EU-parlamentet som beslutar tillsammans. Och den förhandling som nu vidtar blir viktig. Vi vet av tidigare erfarenheter att tobaksdirektivet kommer att gälla minst tio år framåt.

• Vi sätter vår tilltro till att lagstiftarna i ministerrådet och EU-parlamentet bättre förmår beakta vetenskapen. Det gäller både förbudet att exportera snus till andra EU-stater och även de smakrestriktioner som riskerar underminera värdet av Sveriges medlemskapsavtal med EU. WHO visar tydligt att dödligheten i tobaksrelaterade sjukdomar – cancer och hjärt- och kärlsjukdomar bland svenska män är lägre än bland män i något annat EU-land. Och detta beror, enligt WHO, bl.a. på att snus finns som alternativ till rökning, avslutar Nilsson.

Samhällsnyttan är uppenbar. Hälso- och sjukvårdskostnaderna för varje rökare är ca 7 000 kronor per år medan motsvarande kostnad för en snusare är ca 500 kronor. Samhällsvinsten – räknat i produktionsbortfall, sjukdagar och vårdkostnader – för de som växlat vana från rökning till snus kan beräknas ligga i storleksordningen 1,7 miljarder kronor per år i sparade offentliga utgifter.