Livs.se

2018-06-11 kl 13.40

Oansvarigt och riskfyllt beslut om utflyttning av Göteborgs Kex!

–  Det är ett riktigt oansvarigt beslut som tas med en väldigt stor risk för Orkla, säger Eva Guovelin, Livs förbundsordförande. I de förhandlingar som har varit så har företaget inte varit mottaglig för de invändningar som finns utan de har hårdnackat argumenterat för en utflyttning till varje pris. 

Trots att löntagarkonsulten i sin rapport ger svidande kritik och visar på stora brister kring analys och underlag för ett beslut om flytt har Orkla Confectionery & Snacks beslutat att lägga ner Göteborgs kex i Kungälv och flytta produktionen till Lettland.

Löntagarkonsulten bedömer att det är ett riskprojekt av flera skäl. Dels är det en väldigt lång tidsplan från beslut till flytt, dels har kalkylerna brister när det gäller tomtens värde och saneringskostnader.

–  Orkla har inte haft som ett alternativ att se en fortsatt produktion i Sverige, fortsätter Eva Guovelin. De stirrar sig blinda på de lägre löner som Lettland kan erbjuda och bortser helt från den kunskap och lojalitet som finns i Kungälv.

Företaget får också kritik för processen som inte varit analyserande och öppen gentemot de anställda. De har bara argumenterat för att få acceptans för en flyttning.

–  Det är anmärkningsvärt att dessutom fatta den här typen av beslut genom ett telefonmöte, säger Eva Guovelin. Det vittnar om en nonchalant inställning till de anställdas framtid.

Det finns många kända risker i samband med företagsflyttningar inom livsmedelsbranschen. Smaken är en sådan och där är risken störst om det rör sig om kända varumärken. Om smaken avviker mot tidigare riskeras marknadsandelar. Identiteten är en annan. Orkla har salufört Göteborgs kex som hela Sveriges kakfabrik. Att då inte ha produktion i Sverige kan påverka konsumenterna rejält.

–  Vårt intryck är att Orkla inte har koll på riskerna, säger Eva Guovelin. De har förvisso erfarenhet av produktionsflyttning, men inte i den här storleken och i nuläget finns det inte ens en mottagande fabrik.

Bakgrund:

Den 18 januari lämnades besked till de anställda vid Göteborgs Kex om att den norska ägaren Orkla utreder en utflyttning av Göteborgs Kex från den anrika fabriken i Kungälv till Riga i Lettland. 130 års erfarenhet och kunskap av att göra kex skulle försvinna vid en utflyttning.

Ett stort antal anställda i Kungälv skulle bli av med sina jobb vid en utflyttning till Lettland. Livsmedelsarbetareförbundet har ca 250 medlemmar som jobbar på Göteborgs Kex. Totalt arbetar ca 350 personer på kexfabriken.

Anledningen till utflyttningsplanerna uppges vara kexfabrikens geografiska läge vid älven mitt inne i Kungälv och att det inte är möjligt att expandera verksamheten.

Det finns möjligheter att lösa själva markfrågan i Kungälv i de fallet fabriken behöver bli större för att klara en ökad produktion. Orklas planer uppges vara att bygga en helt ny fabrik i Riga i Lettland.

Göteborgs Kex uppger själva att de har en 50-procentig andel av den svenska marknaden, samt 35 procent av den norska marknaden. Sedan 1994 ingår Göteborg Kex i den stora norskägda Orklakoncernen.

På fabriken tillverkas ett 30-tal olika kex och kakor. Häribland återfinns Ballerina, Singoalla, Guld-Marie, Kung Oscars pepparkakor, Utvalda Ostkex, Brago och många därtill.

Göteborgs Kex som varumärke är starkt förknippat med Kungälv, Bohuslän och hela Göteborgsregionen, vilket också återkommande används i marknadsföringen av de olika produkterna. En annan återkommande slogan är ”Hela Sveriges kakfabrik”. Göteborgs Kex grundades redan 1888.