Livs.se

2022-06-03 kl 13.30

Livs välkomnar ny utredning om hårdare kontroller vid offentlig upphandling

Idag presenterade regeringen att de tillsätter en ny utredning om hur offentlig upphandling kan bli ett kraftfullare verktyg i kampen mot arbetslivskriminalitet. Det är en utredning som Livs välkomnar.

- Det är bra att regeringen agerar för det är helt nödvändigt att på alla sätt förhindra oseriösa arbetsgivare som utnyttjar anställda, säger Eva Guovelin, Livs förbundsordförande, i en kommentar till regeringens utredningsförslag.

Under dagens pressträff med Ida Karkiainen, civilminister, och Johan Danielsson, bostadsminister och biträdande arbetsmarknadsminister, presenterades utredningen som bland annat kommer att analysera om ett system för hårdare kontroller på företag som deltar i offentliga upphandlingar och en begränsning av antalet underleverantörsled, kan vara rimliga verktyg i kampen mot arbetslivskriminalitet. 

- Arbetslivskriminaliteten måste stoppas, det tjänar hela samhället på, säger Eva Guovelin. Kontroller som ställer högre krav, motverkar oseriösa aktörer och begränsar antalet underleverantörer gynnar även svenska livsmedelsproducenter och tryggar jobben i livsmedelsindustrin. 

Uppdraget ska redovisas senast den 31 augusti 2023. 

Mer om utredningen kan du läsa här.