Livs.se

2016-06-28 kl 10.30

Nordens livsmedelsarbetare kräver bestående arbetstillfällen och schyssta villkor

Samorganisationen för Nordens livsmedelsarbetare, Nordiska Unionen är oroad för senaste tidens utveckling där företagen beter sig alltmer oberäkneligt. Den internationaliserade livsmedelsbranschen skapar goda förutsättningar att utveckla produkter samt att skapa export och säkerställa sysselsättning. Under de senaste tiderna har utvecklingen närmast liknat tärningskast, jobben flyttas mellan länderna och produktion flyttas slumpmässigt från ett land till ett annat.

– Export av jobb till länder med billigare arbetskraft blir allt mer vanligare. Den utvecklingen leder till att produktutvecklingen stagnerar, sysselsättning och säkra jobb försvinner, konstaterar förbunden.

De nordiska förbunden är oroade för de hårdnande attityderna bland arbetsgivarna i alla nordiska länder. Den med gemensamt arbete skapade nordiska modellen har rubbats. Dagligvarukedjornas makt gentemot industrin borde regleras och bevakas.

– Utnyttjandet av bemanningsföretag samt andra oseriösa arbetsformer har ökat oroväckande. Det är viktigt att man även under kortfristiga arbetstillfällen följer branschens avtalsregler. Vi får inte tillåta någon form av lönedumpning, konstaterar förbunden.

Livsmedelssektorn skapar jobb och sysselsättning från jordbruk och industri till transport och handel. Det är viktigt att bevara kedjan ”från jord till bord” i norden och hela EU området. Sanktionerna mellan EU och Ryssland har även drabbat branschens lönsamhet.

– Det är viktigt att man kunde utnyttja EU:s globaliseringsfonder för att få stöd även åt livsmedelsarbetare som drabbats av sanktionerna. Stödet kunde utnyttjas för att lindra effekterna av omstruktureringar och personalnedskärningar.

– Vårt svar är utbildning, utbildning, utbildning som säkrar medarbetarnas värde på arbetsmarknaden.

De nordiska förbunden har genom samfällda åtgärder kunnat bidra till att ORKLA beslöt fortsätta med sin produktion av chips på Åland. I Norge fortsätter även produktion av Idun ketchup.

– Det är viktigt med nordiskt ägande konstaterar förbunden. Det går att finna lösningar för att trygga arbetstillfällen genom samarbete då man har ägandet nära, konstaterar förbunden.

Nordiska Unionen är ett samarbetsorgan för Nordens livsmedelsarbetare. Medlemmar är förbund från Finland, Sverige, Danmark, Norge, Island samt Färöarna. Nordiska Unionen anser att både arbetsgivare och löntagare måste ta ansvar för att lösa branschens utmaningar och säkra goda villkor för branschen.

Styrelsen för Nordiska Unionen sammanträder i Borgå 27.- 29.6.2016.