Livs.se

2021-01-01 kl 15.40

Ingen höjning av medlemsavgiften

Det sker ingen höjning av medlemsavgiften, men från den 1 januari 2021 justeras inkomstnivån i avgiftsklasserna.

Det är inkomstnivån som avgör vilken avgiftsklass du hamnar i. Avgiftsklassen anger storleken på din medlemsavgift. De nya inkomstnivåerna i respektive avgiftsklass är:

Månadsinkomst Medlemsavgift*
0 – 6 800 168 kr
6 801 – 10 460 395 kr
10 461 – 16 280 515 kr
16 281 – 23 730 590 kr
23 731 –  660 kr

* I medlemsavgiften ingår avgiften till a-kassan.

Även avgiften för pensionärsmedlemmar är oförändrad.

Kom ihåg att alltid rapportera in din skattepliktiga inkomst till förbundet för att säkerställa att du ligger i rätt avgiftsklass.