Livs.se

2014-09-09 kl 13.29

Rösta för ett bättre Sverige!

Den 14 september ska vi rösta om vilka som ska leda Sverige de kommande fyra åren. För mig som fackligt aktiv är valet enkelt. Jag tror att Sverige kan bättre. Jag är heligt trött på att skattesänkningar har prioriterats framför nödvändiga satsningar på bättre skola, vård och omsorg. Jag tycker det har gått för långt med privatiseringar och avregleringar. Det skriver förbundsordförande Hans-Olof Nilsson i en röstuppmaning till medlemmarna.

Vi kan inte tillåta att företag inom välfärden får ta ut stora vinster samtidigt som kvaliteten i äldreomsorg och skola visar stora brister. Det är inte ok att arbetslösheten har vuxit med 100 000 personer sedan Reinfeldt tog makten!

Den 14 september kommer jag därför att rösta för ett regeringsskifte. Jag gör det av ideologiska skäl men också eftersom jag som facklig medlem vet att vi har större möjligheter att förbättra arbetsmiljön och göra arbetsmarknaden tryggare med en socialdemokratiskt ledd regering. En röst på något av allianspartierna eller Sverigedemokraterna är en röst på fortsatt högerpolitik med sänkta skatter och omfattande privatiseringar.

Som fackligt aktiva och medlemmar i facket måste vi kämpa varje dag för bättre löner och arbetsvillkor. Det arbetet blir så oerhört mycket enklare om vi får en regering som står upp för oss löntagare.

Gör din röst hörd i valet den 14 september!

Hans-Olof Nilsson
Förbundsordförande