Livs.se

2009-11-19 kl 12.43

Bekämpa världssvälten!

Världen har nu över en miljard människor som svälter och priset för baslivsmedel kommer enligt alla bedömningar att vara fortsatt högt och också präglat av instabilitet. Antalet som svälter har därmed ökat med 200 miljoner människor på bara ett par år. Med detta som bakgrund har FN nu i november i Rom genomfört det tredje toppmötet om Livsmedelssäkerhet. Mötet har gästats av ett antal regeringschefer och hade därmed också möjligheterna att besluta om kraftfulla åtgärder i syfte att minska världssvälten. Lant- och livsmedelsarbetare världen över har i förarbetet till toppmötet varit kritiska till den totala frånvaron av vårt perspektiv och vår viktiga roll i världens livsmedelsproduktion i de dokument och det arbete som konferensen hade att ta ställning till.

De 500 miljoner lantarbetare som världen över producerar råvarorna som förädlas till mat har själva inte råd att föda varken sig själva eller sina familjer. Skälet för detta är naturligtvis den orättvisa fördelningen av de vinster som skapas i första ledet av näringen.

Trots att bläcket knappt hunnit torka på toppmötets deklarationer och protokoll tvingas vi konstatera att det ekar olycksbådande tomt bakom de högtravande orden och regeringschefernas tal om solidaritet med världens fattiga och hungrande.

I de förhandlingar som föregått toppmötet har FN lagt förslag om att man borde komma överens om att svälten ska vara utrotad senast 2025 och att den internationella hjälpen till livsmedelsproduktion ska ökas med 20 procent.

Men istället för att fastställa när svälten ska vara utrotad har rikare länder endast ställt ut vaga löften om investeringar i u-ländernas jordbruk. Man har inte heller talat om när, hur eller på vilket sätt satsningarna ska ske.

Livsmedelsarbetareförbundet har tillsammans med IUL (Lant-, Livsmedelsarbetarnas och de hotellanställdas globala fackliga organisation) tidigare varit kritiska till frånvaron av det fackliga perspektivet i diskussionerna om hur svälten ska bekämpas. De ökande kränkningarna av fackliga rättigheter är intimt förknippade med en accelererande svältkatastrof.

Livsmedelsarbetareförbundet kräver att

Världens regeringar måste ge ILO, som inom världssamfundet är ansvariga för efterlevnaden av arbetstagarnas rättigheter, en central roll och ett tydligt mandat i kampen mot svält och fattigdom.

Världens regeringar måste också enas om en konkret tidsgräns för när svälten ska vara utrotad och resurserna för att åstadkomma detta.

Uttalande antaget vid Livsmedelsarbetareförbundets förbundsmöte den 19 november 2009.