Livs.se

2016-05-18 kl 12.03

Konflikten vid Paus Bagarstuga är över

Livsmedelsarbetareförbundet avbryter blockaden gentemot Paus bagarstuga i Västerhaninge (Rainer Paus AB). Med anledning av att verksamheten övertas av ny aktör fr.o.m. 2016-06-01 så väljer Livsmedelsarbetareförbundet att avbryta konflikten.

Den nya aktören har kollektivavtal och därmed är framtida pensionsinbetalningar, försäkringar, ob-ersättningar, övertidsersättningar, fackligt inflytande och löneökningar för de anställda säkerställda.

Tack till alla som stått blockadvakter sedan i vintras och tack till alla sympatisörer!