Livs.se

2018-01-26 kl 14.00

Bra besked om snuset!

Det är mycket bra att det framförallt inte föreslås något exponeringsförbud av snus, säger Livs förbundsordförande Eva Guovelin, med anledning förslaget till ny tobakslag som regeringen presenterade idag.

– Vi var starkt kritiska till flera av de förslag som fanns med i utredningens slutbetänkande. Det är därför glädjande att de tre viktigaste delarna i vår kritik har hörsammats, fortsätter Eva

– Utöver att exponeringsförbudet är borta är det också bra att det även fortsättningsvis ska vara tillåtet att informera om smaktillsatser och snusets innehåll, understryker Eva.

– Snuset kommer även i framtiden att lyda under livsmedelslagen och det är viktigt både utifrån kvalité och säkerhet. Det gynnar både konsumenter och producenter, säger Eva.

– Nu hoppas vi också att regeringen tar sitt förnuft till fånga och engagerar sig i frågan om att det ska vara tillåtet att exportera snus. Ett av EUs största folkhälsoproblem är rökningen och det skulle kunna mildras om snusexporten tillåts, avslutar Eva.

Läs mer om snusfrågan