Livs.se

2020-10-06 kl 21.25

"Det finns utrymme för ökade reallöner"

2020 har varit ett speciellt år på grund av coronapandemin som slår mot folkhälsan, näringslivet och arbetsmarknaden. Men läget inom svensk industri är inte så nattsvart som företrädare för arbetsgivarsidan menar.

Pandemin har gett ett historiskt ras i global tillväxt. Men Sveriges internationella konkurrenskraft visar inga tecken på att ha försämrats, enligt Facken inom industris senaste rapport. Ta del av rapporten på Facken inom industrins webbplats.

– Det här visar att det finns utrymme för ökade reallöner. Det är viktigt för våra medlemmar och det behövs för att öka efterfrågan i ekonomin, säger Eva Guovelin, förbundsordförande för Livsmedelsarbetareförbundet.