Livs.se

2019-05-23 kl 11.44

Kortsiktig vinstjakt sätter människors liv på spel

Uttalande från Livsmedelsarbetareförbundet.

Totalt dog 58 människor på sina jobb under förra året, enligt Arbetsmiljöverkets beräkningar.
Det är fjärde året i rad som dödsolyckor på arbetsplatser ökar, och 2018 års siffra blev den högsta sedan 2011. Antalet dödsolyckor hittills i år är högre än tidigare.

Det är en skrämmande utveckling. Bakom varje dödsfall finns en människa som sörjs av nära och kära. Bakom varje dödsfall finns ett misslyckande och en stor tragedi. Ingen, absolut ingen, ska dö i jobbet.

I veckan inleddes rättegången mot ett livsmedelsföretag, där en operatör klämts till döds 2015. Företaget stäms på två miljoner kronor för arbetsmiljöbrott. Även en chef åtalas. Samma företag åtalas för ytterligare en dödsolycka som inträffade 2017.

Det är bra att arbetsmiljöbrott leder till åtal och prövas i rättegång. Blir det en fällande dom visar det att lagen fungerar. Arbetsmiljö är arbetsgivarens ansvar och när säkerheten brister måste någon ställas till svars.

Det måste till en större medvetenhet hos alla livsmedelsföretag som leder till ett förbättrat arbetsmiljöarbete.

I Livs kollektivavtal med Livsmedelsföretagen finns sedan flera år tillbaka ett bra arbetsmiljöavtal. Det ger goda förutsättningar för bra samverkan i arbetsmiljöarbetet lokalt på företagen.

Det är förvånande att Livsmedelsföretagen på senare tid försöker omtolka gällande kollektivavtal för att minska arbetsmiljöutbildningen för skyddsombuden och förändra utbildningsinnehållet till det sämre. Företagen ifrågasätter även vår bedömning av utbildningsbehovet för skyddsombud. Det borde vara precis tvärt om!

Likaså är det beklämmande och anmärkningsvärt att inte ett enda livsmedelsföretag valt att delta i det riktade arbetsmiljöprojekt som parterna och Prevent påbörjat. Projektet kommer därför troligen att tvingas avslutas.

Det duger inte att sätta kortsiktig vinstjakt före människors säkerhet.

Ett aktivt och väl fungerande arbetsmiljöarbete kräver välutbildade skyddsombud och chefer. Det kräver samverkan och att skyddsombudens arbete ses som en stark resurs för företagen. Ett väl fungerande arbetsmiljöarbete måste få kosta och prioriteras.

 

Ingen ska dö på jobbet!

 

 

 

Livsmedelsarbetareförbundets förbundsmöte 23 maj 2019