Livs.se

2016-12-21 kl 15.29

Extra satsning för att öka lägstalönerna

avtal2017fina

Livsmedelsarbetareförbundet överlämnade idag avtalskraven till arbetsgivarorganisationen Livsmedelsföretagen.

– Vi kräver en ökning med 430 öre/timme. Detta ligger helt i linje med den låglönesatsning och insamlingsmodell som ligger till grund för LO-samordningen och Facken inom industrins avtalskrav, säger Gerald Lindberg, Livs avtalssekreterare.

– Det innebär en extra satsning för att få upp lägstalönerna, vilket är enormt viktigt ur ett jämställdhets- och rättviseperspektiv, fortsätter Lindberg.

– Kraven innehåller, utöver löneökningar, en fortsatt satsning på deltidspensionen, avslutar Lindberg.

Läs mer