Livs.se

2013-04-12 kl 13.15

En verklighetsfrånvänd socialminister

Häromdagen kom pensionsutredningen med en kalldusch till alla livsmedelsarbetare.

I samband med pensionsutredningens förslag sade socialminister Ulf Kristersson att människor själva har ett stort ansvar att kunna arbeta fram till ordinarie pensionsålder. Detta skulle åstadkommas genom motion och att hålla sig i trim.

– Det visar på en cynisk hållning och djup okunskap om villkoren för landets livsmedelsarbetare. Antalet livsmedelsarbetare som i dag orkar fram till dagens ordinarie pensionsålder är försvinnande små, säger Livs ordförande Hans-Olof Nilsson.

– Det beror sannerligen inte på att livsmedelsarbetarna inte håller sig i trim utan snarare på ett uppskruvat arbetstempo och bristande satsningar på arbetsmiljön från såväl företag som den nu sittande regeringen att våra medlemmar inte kan lämna arbetslivet vid 65 som friska pensionärer, fortsätter Nilsson.

– Om regering och riksdag har för avsikt att höja pensionsåldern bör man först diskutera frågan med arbetsmarknadens parter. En höjd pensionsålder utan massiva insatser på arbetsmiljö och rehabilitering kommer bara att leda till flera fattigpensionärer, avslutar Nilsson.