Livs.se

2021-10-25 kl 08.21

Vinnare av Livs kulturpris 2021

Vinnare av Livs kulturpris 2021 är Izabel Reich och Sandra Perovic för sin bok "Vår verklighet" som handlar om porrens inverkan på barn och unga. Sandra tog emot priset på #livskongress2021.
Motiveringen lyder:
"Genom boken Vår verklighet lyfter Izabel och Sandra fram hur porren blir alltmer lättillgänglig för unga och hur den påverkar ungas bild av sex. Boken uppmärksammar den kraftiga ökningen av våld under sex bland barn och unga vuxna.
 
Porren förmedlar en tydlig maktordning där mannen visar aggressiv dominans och kvinnan visar sig villig eller ovillig. Den våldsamma porren blir normerande och präglar ungas sexliv. Det får stora konsekvenser både på fysiskt och psykiskt för individen.
 
Vår verklighet är ett viktigt bidrag som lyfter upp och ökar kunskapen om ett växande problem om porrens inverkan på barn och unga."
 
Priset är 15 000 kr vardera till Sandra och Izabel. Sandra Perovic är medlem i Livs.