Livs.se

2016-10-20 kl 07.38

Skyddsombudens dag 26 oktober

Hot och trakasserier har tyvärr blivit allt vanligare inslag i skyddsombudens vardag. På skyddsombudens dag 26 oktober presenteras en ny kartläggning som LO tagit fram. Viktigt för alla att ta del av för att backa och stödja skyddsombuden i deras viktiga uppdrag.

Skyddsombudens roll är otroligt viktig ute på alla våra arbetsplatser, stora som små. Arbetsgivaren har alltid huvudansvaret för arbetsmiljön men det är i samverkan med skyddsombuden och skyddsombudens iakttagelser som arbetsmiljöarbetet drivs framåt.

Dessvärre har det kommit fler och fler signaler om att skyddsombudens vardag blivit allt tuffare när det gäller att utföra sina uppdrag. Trakasserier och hot mot skyddsombuden har tyvärr blivit alltmer förekommande. Det är mycket allvarligt både för personerna det direkt drabbar men också för alla på arbetsplatsen. Om ett skyddsombud inte vågar genomföra sitt uppdrag fullt ut genom att påtala brister och risker är det illavarslande för alla på arbetsplatsen.

LO tog därför ett initiativ till att kartlägga skyddsombudens situation. En undersökning där samtliga LO-förbunds skyddsombud svarat på en enkät har genomförts. Livs skyddsombud har självklart deltagit.

På skyddsombudens dag, 26 oktober, kommer en rapport från undersökningen att presenteras på ett seminarium. Seminariet kommer att webbsändas direkt kl. 10:00 – 11:30 på länk:

http://www.lo.se/start/play_startsida/trakasserier_av_skyddsombud

Det kommer även vara möjligt att titta på seminariet och ta del av rapporten i efterhand.