Livs.se

2010-03-15 kl 13.03

Tonläget skärps i avtalsförhandlingarna!

På söndagen hade Livs, GS, Pappers och IF Metall en gemensam presskonferens om det allvarliga läget i avtalsförhandlingarna.

Alla förbunden inom industrin har nu avvisat de opartiska ordförandenas hemställan som kom lördagen den 13 mars.

Eftersom det nu endast återstår två veckor innan de nuvarande kollektivavtalen löper ut är det bråttom att komma fram till ett nytt avtal om det ska kunna ske utan att parterna hamnar i öppen konflikt.