Livs.se

2011-03-09 kl 13.56

Maraboufallet – en kommentar

Nu pågår en ”granskning” i media av det så kallade Maraboufallet. Vi vill i all enkelhet kommentera detta.

Förbundets målsättning har hela tiden varit att förhandla fram en lösning för de medlemmar som blev drabbade av uppsägningar. Uppsägningarna skedde 2005 och arbetsgivaren var inte villiga till att hitta en förhandlingslösning, vilket då givetvis ledde till en stämning i Arbetsdomstolen.

Målet var så stort att AD och juristerna behövde lång tid på sig innan fallet kunde komma upp i domstolen för avgörande.

Under tiden har det funnits kontakter mellan Livsmedelsarbetareförbundet och arbetsgivaren. Till sist blev det en förhandlingslösning av fallet. En förhandlingslösning som vi, våra medlemmar och jurister tyckte var bra. Alla medlemmar som blev drabbade har kompenserats ekonomiskt. Utbetalning har också skett till avlidna medlemmars dödsbo.

Som fackförening är det vår skyldighet att ställa upp för våra medlemmar så mycket vi bara kan. Men vi varken kan eller vill företräda de som inte vill vara med i vår fackförening. Den f.d. anställde på Marabou som i nyheter på TV tyckte att hon var orättvist behandlad hade själv utträtt ur förbundet och var inte medlem när stämningen till AD lämnades in.