Livs.se

2020-06-09 kl 13.47

Livsmedelsföretagen vill inte teckna avtal om kompetensutveckling

Livs har under lång tid varit kritiska till att medlemmarna generellt får för lite kompetensutveckling. Därför var det välkommet att Svensk Industriförening och Livs tecknade avtal om kompetensutveckling under korttidspermittering med statligt stöd.

Avtalet är liknande det avtal som Hotell- och restaurangfacket tecknat med sin motpart Visita.
Livs har också tagit initiativ till att få till ett avtal med motparten Livsmedelsföretagen (LI) och lämnat ett likalydande avtalsförslag till LI:s förhandlingschef Henrik van Rijswijk. Tyvärr avvisade LI avtalet och på en direkt fråga vad i avtalet som är kontroversiellt för LI konstaterade Henrik van Rijswijk i ett mail att avtalet för LI:s del är egalt och inget som de värderar eller kommenterar.

Nu påstår LI i ett utspel att Livs inte vill teckna avtal om kompetensutveckling och därmed förvägra medlemmarna detta. Det är både anmärkningsvärt och direkt felaktigt. LI menar att det avtal som Livs och LI tecknat om korttidspermittering med statligt stöd ger möjlighet för lokala avtal om kompetensutveckling eftersom tjänstemännen gör det. Till saken hör att tjänstemännen (Unionen) har ett centralt avtal om korttidsarbete där kompetensutveckling under permitterad tid ingår vilket inte finns mellan Livs och LI.

– Det är mycket märkligt att LI, i synnerhet i den situation som råder nu, väljer att sätta sig i sandlådan istället för att konstruktivt förhandla, säger Jolan Wennberg, Livs andre ordförande.

Istället för konstruktiva förhandlingar väljer LI att i hårda ordalag måla en osann bild av händelseförloppet och på så sätt smutskasta Livs. Det är tyvärr inte första gången som det händer.

– Vi är trots detta fortsatt beredda att teckna ett avtal om kompetensutveckling, säger Jolan Wennberg. Våra medlemmar är i stort behov av kompetensutveckling och det skulle stärka branschen för framtiden. Det är det som ska vara vårt fokus.