Livs.se

2010-03-23 kl 13.07

Globalt solidaritetsbygge och samarbete på IUL:s globala mejerikonferens

På IUL:s globala mejerikonferens som hölls i Buenos Aires och Sunchales i Argentina den 9-12 mars samlades 120 fackrepresentanter från 22 länder.

Anledningen var att staka ut en samlad facklig strategi för hantering av de problem som är gemensamma för världens mejeriarbetare.

Genom konkret fackligt arbete ska forskningssatsningar, samarbeten, informations- och erfarenhetsutbyten och löften om gemensamma aktioner vidareutvecklas under 2010.

Svenska deltagare på konferensen var Gerald Lindberg, Eva Karlsson och Solweig Larsson.

Läs mer om konferensen, bland annat intervjuer med deltagare, på IUL:s latinamerikanska regionorganisations hemsida (på engelska, spanska, portugisiska och tyska).