Livs.se

2017-05-07 kl 14.36

Helt oacceptabelt! Gör om – gör rätt Bucht!

Livsmedelsarbetareförbundets kongress riktade idag skarp kritik mot landsbygdsminister Sven-Erik Bucht som helt utestängt fackliga organisationer från det nationella råd för livsmedelsstrategi som han tillsatt.

”Det nationella rådet för livsmedelsstrategin som tillsatts av ansvarig minister består av representanter för arbetsgivarorganisationer, jordbrukssektorn, konsumentföreningar, branschorganisationer, djurskydds- och miljöorganisationer. Fackliga organisationer har helt utestängts från detta råd, inga representanter från någon arbetstagarorganisation ingår i rådet. Det ger signal om att arbetarnas perspektiv och villkor saknar betydelse för regeringen. Livsmedelsarbetareförbundets kongress anser att detta är helt oacceptabelt! Vi kräver att ansvarig minister gör om och gör rätt! ”

 

Läs uttalandet i sin helhet:
https://www.livs.se/aktuellt/vara-jobb-ar-var-framtid-uttalande-fran-kongressen/