Livs.se

2019-03-29 kl 10.32

Stöd de fängslade arbetarna i Kina

Kinas regering fortsätter att hänsynslöst trakassera arbetstagare som vill utöva sin rätt till föreningsfrihet. Över 40 arbetare och arbetsrättsaktivister sitter idag i fängelse sedan arbetarna försökt bilda en fackförening på Jasic Technology i Shenzhen förra sommaren. Livs fördömer starkt fängslandet av arbetstagarna och arbetarrättsaktivisterna som pågår i Kina.

Livs uppmanar den kinesiska regeringen att

  1. Frige de fängslade arbetstagarna och arbetsrättsaktivisterna
  2. Sätt stopp för trakasserierna
  3. Tillse att lagarna i Kina är i linje med internationell standard och följer ILO: s grundläggande principer för föreningsfrihet

I juli 2018 sparkades arbetare som försökte bilda en fackförening på Jasic. De misshandlades av torpeder och sattes i fängelse, under aktivt överinseende av det statskontrollerade facket ACFTU.

Trakasserierna har förvärrats sedan dess, med arbetaraktivister och arbetsrättsförespråkare som anhålls och försvinner i Shenzhen och hela Kina. En del av de frihetsberövade vägras tillgång till juridiskt bistånd och kontakt med familjen.

Arbetstagarna i Kina fortsätter försvara sina grundläggande rättigheter med kollektiva aktioner. Strejker och arbetsnedläggelser förekommer hela tiden i Shenzhen och i resten av Kina, trots tillslaget mot arbetarna på Jasic.
Och Kinas enda fria fackförening – HKCTU i Hongkong – fortsätter kämpa för arbetstagarnas rättigheter på fastlandet, trots att de demokratiska rättigheterna i Hongkong blir alltmer begränsade.

HKCTU har dragit igång en onlinekampanj med labourstart för att sätta press på regeringen och få den att frige de fängslade arbetarna och deras anhängare. Om du ännu inte har haft möjlighet att skicka ett meddelande KLICKA HÄR  för att stödja kampanjen!