Livs.se

2015-11-09 kl 17.14

Konflikt för schysta villkor – Sunsalat vägrar teckna kollektivavtal

Livsmedelsarbetareförbundet inledde måndagen den 9 november en blockad vid Sunsalats anläggning i Malmö. Anledningen är att Sunsalat vägrar teckna kollektivavtal som garanterar rimliga löner och villkor för de anställda.

— Sunsalats anställda har idag betydligt sämre löner och villkor än vad som avtalet reglerar. Vi kräver att företaget tecknar kollektivavtal för att de anställda ska garanteras rätta löner och vettiga arbetsvillkor, säger Benny Kolnby, ombudsman för Livsmedelsarbetareförbundet i Malmö.

Sunsalat producerar sallad – färdigmat – som säljs i matvarubutiker i Danmark.

Livsmedelsarbetareförbundet har under en längre tid fört diskussioner med Sunsalat och krävt att kollektivavtal ska tecknas. Företaget har vägrat. Livsmedelsarbetareförbundet varslade därför om konflikt den 13 oktober. Medlingsinstitutet kopplades då in, men arbetsgivaren har fortsatt vägrat teckna avtal och sen inte varit nåbar. Blockaden verkställs därmed enligt inlämnat varsel.

Kollektivavtalen reglerar två typer av frågor: löner och allmänna villkor. Regleringen av löner handlar om lönenivåer, ob-tillägg, övertidstillägg, helglön, semesterlön, försäkringar, pensioner mm. Allmänna villkor handlar om det som inte är löner. Det kan vara anställningsformer, arbetstider, arbetsmiljö och utbildning av personalen.

Kollektivavtalet är också till för att sund konkurrens ska råda mellan företag. Att använda sämre villkor för anställda skapar osund konkurrens. Det drabbar i slutändan de som arbetar i företag med kollektivavtal eftersom deras jobb hotas. Kollektivavtalen garanterar helt enkelt att vi håller lönedumpningen borta från svensk arbetsmarknad.

Utan kollektivavtal får vi en kapplöpning mot botten där den som erbjuder lägst och sämst ”vinner” medan bra företag riskerar att konkurreras ut. Utan kollektivavtal har vi ingen fungerande arbetsmarknad, därför är kampen för kollektivavtal så viktig.