Livs.se

2020-09-01 kl 10.46

Livs klubbordförande Stefan Hortlund informerar statsminister Stefan Löfven och arbetsmarknadsminister Eva Nordmark om branden och dess härjningar. FOTO: JOHAN GUNSÉUS

Statsministerns besök en viktig markering

Konsekvenserna av bageribranden i Älvsbyn stod på dagordningen när statsministern Stefan Löfven och arbetsmarknadsministern Eva Nordmark besökte Polarbröd. Livs klubbordförande Stefan Hortlund fick möjlighet att berätta om de anställdas perspektiv på situationen

– Det råder förstämning bland de anställda. Många är fortfarande i ett slags chocktillstånd. Här arbetade till exempel 14 par och i sådana hushåll riskerar båda att bli av med sin inkomst, säger Stefan Hortlund.

Utöver Stefan Hortlund från Livs träffade de bland andra Polarbröds koncern-vd Karin Bodin och kommunalrådet Tomas Egmark.

– Det är en viktig markering att statsministern och arbetsmarknadsministern kommer hit. Det visar att de förstår allvaret och vi hoppas att det här mötet ska ge positiva följdeffekter, säger Stefan Hortlund.

Enligt företaget arbetade 245 personer på bageriet och brandorsaken är ännu inte fastställd. Polarbröd har aviserat att anläggningen ska byggas upp på nytt.

– Det låter hoppfullt. Samtidigt vet vi att ett sådant projekt tar lång tid, säger Stefan Hortlund.

– Det är positivt att regeringen tydligt säger att de vill stödja en återuppbyggnad av fabriken. En viktig pusselbit för en framtida produktion är de anställda. Om företaget tvingas till uppsägningar försvårar det i sig en återuppbyggnad, säger Eva Guovelin Livs ordförande.

Polarbröd har inlett förhandlingar med Livs om framtiden för de cirka 145 medlemmar som arbetar på anläggningen.

– I en sådan här situation skulle en permittering vara betydligt bättre både för de anställda och företaget. Det ger en större trygghet för båda parter. Men då krävs det statligt stöd, fortsätter Eva Guovelin. Vår prioritet nu är att förhandla och komma överens med företaget så att det blir så bra som möjligt för våra medlemmar.