Livs.se

2018-04-24 kl 13.11

Slut på strejken vid HK Scans anläggning i Rakvere i Estland

Efter närmare 10 veckors strejk återvände de 115 strejkande arbetarna vid HK Scans anläggning i Rakvere till sina arbeten måndagen den 16 april. Detta efter att en överenskommelse med arbetsgivaren träffats om en löneökning om 8 % och att HK Scan erkänt den lokala fackföreningen som företrädare för de organiserade arbetstagarna. 

– Strejken i Rakvere visar hur viktigt det är med organisering för att motverka arbetsgivaren vilja att utnyttja arbetstagarna och att tillsammans kämpa för bättre löner och villkor, säger Livs andre ordförande Jolan Wennberg.

– När strejken inleddes den 6 februari var ca 30 anställda medlemmar i det estniska fackförbundet Industrial and Metalworkers TradeUnion Federation (IMTAL). Men när fler och fler blev medlemmar kunde en mycket starkare kraft sättas bakom kraven och en överenskommelse komma till stånd efter att HK Scan tidigare helt avvisat fackföreningens krav, säger Jolan.

Kraven som ställdes var att arbetsgivaren skulle erkänna fackföreningen som avtalspart och respektera arbetstagarnas rätt att organisera sig fackligt, samt att betala de anställda en lön som det går att leva på.