Livs.se

2016-05-04 kl 11.46

Klart med nytt avtal för bemanningsanställda

LO har enats med sin motpart om ett nytt avtal för bemanningsanställda. En central fråga har gällt vilka lönevillkor de bemanningsanställda ska ha när de står till arbetsgivarens förfogande utöver bokad tid. Avtalet följer LOs och Svenskt Näringslivs rekommendation till arbetsmarknadens parter i avtalsrörelsen 2016.

Det nya avtalet innebär bland annat att de bemanningsanställda kommer att få betalt för den tid de är tillgängliga, utöver den tid de arbetar samma dag.

Avtalet innebär också en mer rättvis metod för att räkna ut genomsnittlig lön, det så kallade genomsnittliga förtjänstläget. Genomsnittslönen ska nu bland annat omfatta bonus som beräknas upp till 12 månader, istället för 3 månader.

Karenstiden mellan den första och sista visstidsanställningen kortas till 6 månader istället för 12 månader. Med kortare karenstid kan en feriearbetare lättare arbeta på samma sommarjobb två år i rad.

Nya garantilöner:

  • 110,50 kr/timme för kvalificerat yrkesarbete
  • 104,50 kr/timme för övriga

Utöver detta tillsätter parterna två arbetsgrupper. Den ena gruppen ska utreda skatteregler och rese- och traktamentsersättning. Den andra gruppen ska utreda insteg och etablering på arbetsmarknaden.